22. 6. 2006

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Švédska verejnoprávna televízia plánuje finančné škrty v spravodajstve v prospech pôvodnej dramatickej tvorby cielenej na mládež. SVT plánuje ušetriť 7 miliónov EUR v spravodajských programoch a chce ich investovať do programov ako Svensson Svensson. SVT plánuje vyvorenie dramatickej série, inšpirovanej britskou EastEnders . SVT chce týmto programom v roku 2007 prilákať divákov vo veku 15-44 rokov.