2. 12. 2006

Školské kolo súťaže "Malý počtár o STV "

Školské kolo súťaže "Malý počtár o STV "
Suma 1.263.058.000 ,- Sk v roku 1993
je v roku 2007
rovná sume 3.331.578.000, -Sk

Zdroj : INEKO

Inflačná kalkulačka je nástroj na porovnanie reálnej hodnoty cien v rôznych rokoch. Používa index spotrebiteľských cien.Táto kalkulačka je zostavená na základe priemernej inflácie v medziročnom porovnaní, ako je vykazovaná Štatistickým úradom SR. Kalkulačka vypočítava hodnoty od roku 1993 až po rok 2009, pričom údaje za roky 2006 až 2009 sú založené na odhadoch analytikov komerčných bánk, NBS a Štatistického úradu.