29. 11. 2006

Načo nám je ministerstvo kultúry ?

Načo nám je ministerstvo kultúry ?

Výbor NR SR pre kultúru a médiá včera na svojom rokovaní súhlasil a odporučil schváliť NR SR novelu zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Tento návrh rieši zákaz vysielať reklamu a telenákup s vyššou zvukovou intenzitou ako je intenzita iných zložiek programovej služby. Rovnako aj Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh novely a súhlasil s jej predložením a schválením na rokovaní NR SR. Pripomienky Ministerstva kultúry SR k návrhu zákona upravujúci spôsob vysielania reklamy, majú zavádzajúci obsah, pretože význam a spôsob navrhovanej právnej úpravy je jednoznačný. Podpora prítomných členov oboch výborov NR SR ako aj podpora koaličných aj opozičných poslancov v prvom čítaní svedčí o potrebe zmien v platnom právnom predpise. Právna úprava návrhu vyžaduje to, čo by malo byť úplnou etickou samozrejmosťou vysielateľov pri vysielaní reklamy, telenákupu a oznamu o sponzorstve.Pevne verím, že poslanci Národnej rady SR podporia návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii aj v druhom a treťom čítaní v prospech občanov. Tým zabránia, aby vysielaná reklama s vyššou intenzitou zvuku sústavne obťažovala divákov v snahe vzbudzovať ich pozornosť a najmä tých, ktorí sa nevedia a nemôžu brániť.

Zdenka Kramplová, poslankyňa NR SR