24. 12. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Slovenská televízia do decembra získala na výbere koncesionárskych poplatkov za televízne prijímače spolu približne 1,4 miliardy korún. Ako informoval konateľ dcérskej spoločnosti STV Koncesia, s.r.o. Tibor Nemčok, Koncesii sa do decembra podarilo od fyzických osôb získať z koncesií 1 299 922 250 korún a od právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb (podnikateľských subjektov) 57 021 664 Sk. Z vymožených koncesií od fyzických osôb, teda domácností, spolu prišlo 38 929 174 Sk. Pritom Slovenská pošta podľa Nemčoka evidovala k 1. novembru ako koncesionárov STV 1 346 643 domácností. Koncesia, nezávisle od evidencie pošty, do 12. decembra evidovala navyše 835 fyzických osôb a 15 275 podnikateľských subjektov. Podľa odhadov STV sa v skutočnosti počet domácností (fyzických osôb) pohybuje okolo čísla 1,75 milióna až 1,8 milióna domácností. Z toho vyplýva, že v skupine tzv. čiernych koncesionárov je 400 tisíc až 450 tisíc domácností. Verejnoprávna televízia od začiatku roka až do 1. novembra zaznamenala nárast o 17 868 koncesionárov. Podľa evidencie Koncesie je medzi podnikateľskými subjektmi 5 345 neplatičov spolu s dlhom 8,16 milióna Sk. Z domácností, ktoré platia koncesie priamo STV si svoju povinnosť neplní 335 a spolu tak dlhuje 180 tisíc Sk. Z koncesionárov, čo platia cez SIPO (fyzické osoby), neplatí 100 alebo 50-korunový mesačný poplatok 232 913 a STV súhrnne dlhuje 141 732 500 Sk. V tejto skupine je však približne do 35 percent tých, u ktorých je adresát neznámy, zomrel alebo odsťahovaný. Preto aj dlh by mal byť nižší o toto percento, dodal Nemčok.

Slovenský rozhlas (SRo) odhaduje, že za tento rok by mal z koncesionárskych poplatkov získať 657 miliónov korún, z toho od podnikateľských subjektov približne 100 miliónov Sk a od domácností približne 557 miliónov Sk. Z informácií SRo vyplýva, že ku koncu novembra pritom verejnoprávny rozhlas evidoval 64 835 koncesionárov z radov podnikateľských subjektov a 1 292 059 koncesionárov zo skupiny domácností. V porovnaní s rokom 2005 platilo tento rok koncesie za rozhlasové prijímače o 2 045 firiem viac. Do konca decembra pribudlo aj približne 50 tisíc domácností. Z evidovaných koncesionárov poplatky za SRo neplatí 11 215 firiem a spolu dlhuje približne 4, 94 milióna Sk. Z prihlásených domácností neplatí 79 157 a dlhuje spolu približne 9, 28 milióna Sk. Podľa údajov SRo je na Slovensku registrovaných 1, 9 milióna odberných miest elektriny, teda domácností. Rozhlas odhaduje, že duplicitných odberov a domácností, ktoré sú oslobodené od platenia koncesií je okolo 250 tisíc až 300 tisíc, takže reálne by malo platiť koncesie okolo 1,6 milióna až 1, 65 milióna domácností. Rozhlas však nevie odhadnúť počet možný platiteľov z radov podnikateľských subjektov, keďže v ich prípade sa koncesie musia platiť za rozhlasové prijímače evidované v účtovníctve.