8. 2. 2007

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWS
Pokutu od milióna do 3 miliónov Sk môžu dostať šíritelia reklamy, ktorí budú porušovať všeobecné požiadavky na reklamu znázorňovaním násilia, vulgárností a prezentovania nahoty ľudského tela porušujúcim spôsobom. Vyplýva to z novely zákona o reklame, ktorú dnes poslanci Národnej rady (NR) SR schválili. Ide o pozmeňujúci návrh Ľudmily Muškovej (ĽS-HZDS) k tomuto zákonu. Podľa nej doterajší postih od 0 do 2 mil. Sk nepostačoval, preto navrhla jeho zvýšenie až do 3 mil. Sk. Dozor nad reklamou kozmetických výrobkov, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd by mal podľa novely zákona vykonávať Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Účelom novely je zapracovanie presnejšej transpozície smernice Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) týkajúcej sa klamlivej a porovnávajúcej reklamy. Orgánom dozoru nad dodržiavaním zákona o reklame v reklame potravín a tabakových výrobkov je Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS). Krajské a regionálne veterinárne a potravinové správy sú organizácie so samostatnou právnou subjektivitou, preto musia byť všetky v zákone uvedené ako orgány potravinového dozoru. „Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa zákona o potravinách kompetenciu vykonávať potravinový dozor nad potravinami na osobitné výživové účely, vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, ako aj kontrolu ich označovania," vysvetľuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré predložilo novelu zákona. Svoj pozmeňovací návrh k novele zákona o reklame, ktorým sa mal novelizovať zákon o slobodnom prístupe k informáciám Edita Angyalová (Smer-SD) v stredu na záver rokovania parlamentu stiahla. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. marca 2007.