6. 8. 2011

SUPEROBČERSTVOVACÍ KÚTIK

SUPEROBČERSTVOVACÍ KÚTIK

Odpredaj 51 % akcií spoločnosti VTV Cable TV, s. r. o., slovenskej firme TV Plus, a. s.,* oznámil 8. júla 1998 Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vtedajší výkonný riaditeľ VTV Vladislav Kríž. Podľa výpisu z obchodného registra bol predsedom predstavenstva spoločnosti známy trnavský podnikateľ V. Poór a predsedom dozornej rady riaditeľ reklamnej agentúry Donar Fedor Flašík (ten pán, čo vie z vody urobiť Coca-Colu, a naopak, pozn. M. L.). Minoritných 49 percent malo patriť ďalšiemu trnavskému podnikateľovi Karolovi Kabátovi. Od 1. septembra 1998 začala VTV vysielať podľa novej programovej štruktúry. To všetko napriek tomu, že v tom čase nebolo známe rozhodnutie Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie o zmene držiteľa licencie, lebo zástupcovia VTV neboli schopní poskytnúť informácie o tom, kto je vlastne skutočným majiteľom tejto televízie. V januári a februári 1999 sa na verejnosti hovorilo o možnosti, že VTV odkúpia spoločnými silami P. Rusko a J. Majský. Obaja vo verejných rozhovoroch pripúšťali aj túto možnosť. J. Majský hovoril, že má pripravený pre televíziu ozdravovací program. V marci 1999 boli publikované informácie, že VTV kúpil od V. Poóra za 338 tisíc korún L. Milko - neúspešný kandidát na starostu jednej z bratislavských častí (kandidoval za SDĽ). Najväčšie dlhy má VTV vo VÚB, a. s. Po parlamentných voľbách v banke získala najväčší vplyv práve SDĽ. Je pravdepodobné, že zmena majiteľov sa udiala práve z vôle hlavného veriteľa - VÚB, a. s. Tým sa ale zmeny neskončili. V apríli 1999 získala spoločnosť Satel Media exekúciou dvadsaťmiliónovej pohľadávky Sociálnej poisťovne logo VTV a vysielaciu licenciu. V mene spoločnosti Satel Media koná T. Heldová, bývalá programová riaditeľka TV Markíza. Keďže L. Milko exekúciu nenapadol, existoval predpoklad, že sa spolu s T. Heldovou pokúsia previesť licenciu na iný subjekt a tým sa zbaviť dlhu, ktorý sa v prípade VTV odhaduje na 1 miliardu 200 miliónov slovenských korún. Keďže exekúciu realizoval L. Ágh, brat vlastníka Gamatexu, s. r. o., Bratislava, vzniklo podozrenie, že novým majiteľom bude spoločnosť, ktorá sa ešte stále usiluje o získanie vplyvu v TV Markíza. Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 25. mája 1999 na svojom zasadnutí schválila prechod licencie na vysielanie VTV zo spoločnosti VTV Cable TV na spoločnosť Satel Media. Predstavitelia Rady konštatovali, že ani jeden zo šiestich dôvodov na odňatie licencie nebol splnený. Podľa riaditeľky RRTV Jarmily Grujbárovej členovia Rady mali k dispozícii právnické expretízy z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Dlh vo výške viac ako 1,3 miliardy korún však zostal spoločnosti VTV Cable TV.” Citované z medialne.sk VTV: kontroverzný život a zlý koniec AUTOR: Matej Lauko ZVEREJNENÉ: 24.júna 2004

* TV PLUS, a.s. Dozorná rada: JUDr. Fedor Flašík - predseda dozornej rady Príkopová 2 Bratislava (od: 12.05.1998) Ing. Martin Minarovjech - člen dozornej rady Jesenná 6 Bratislava (od: 12.05.1998) Mgr. Ladislav Straka - člen dozornej rady Zochova 16 Bratislava