4. 8. 2011

BY THE WAY

BY THE WAY
Pred dvomi týždňami sme spomínali , že kontrola Ministerstva kultúry SR , ktorá sa týkala celého účtovníctva Zmluvy STV so štátom z roku 2010 mala aj svoju kontrolnú skupinku.
Jej prizvanou členkou bola nielen Ing. Elena Šramková, ale aj pani Ing. Dana Fučíková. Tá bola iba zhodou okolností spoločníčkou v spoločnosti 4FILM, s.r.o. spolu s Helenou Hupkovou. O blízkosti Hupkovej ministrovi kultúry je asi škoda sa rozpisovať . Dana Fučíková je stále aj spoločníčkou FILMMAR, s.r.o. a má projektovo blízko aj ku Robovi Beňovi, ktorý sa už niekoľko rokov mimoriadne neúspešne snaží presadiť sa do vrcholovej funkcie v STV.