29. 5. 2007

STV NEWS

STV NEWS
Podľa našich informácií dnes skončili vo svojich funkciách Mgr. Jaroslav Kerner, intendant programového okruhu Dvojka a Andrej Miklánek , šéfredaktor športovej redakcie STV . Kernera nahradí Mária Sedláková, ktorá k 30. aprílu odišla na vlastnú žiadosť z manažmentu TV JOJ. V roku 1999 sa stala riaditeľkou Odboru pre styk s verejnosťou Ministerstva kultúry SR a členkou Rady vlády pre masmédiá. Od roku 2000 bola generálnou riaditeľkou Media Trade s.r.o. a neskôr konateľkou Slovenského pedagogického nakladateľstva Mladé letá. Od roku 2002 zastupovala TV JOJ v projekte zavádzania peoplemetrov. V marci 2003 sa stala členkou manažmentu TV JOJ a programovou riaditeľkou, neskôr bola odsunutá na post riaditeľky pre strategické projekty, spravodajstvo a publicistiku. Stále je predsedom predstavenstva v spoločnosti MLADÉ LETÁ a.s. a SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. Miklánka nahradí riaditeľ cestovnej kancelárie Mars Sport Travel Jaroslav Šišolák, pravdepodobne ešte zamestnanec Šport Progressu, marketingového partnera SFZ.