10. 6. 2008

TA 3 NEWS

TA 3 NEWS
Televízia TA3 od 11. júna 2008 zaviedla vysielanie prehľadu najdôležitejších udalostí dňa. V rámci polhodinových spravodajských blokov bude od 13:00 hod. do 24:00 hod. uvádzať stručný prehľad nosných tém aktuálneho dňa. Krátky čítaný sumár doplnený obrazovým materiálom zahŕňa domáce, zahraničné a ekonomické témy, ktoré TA3 pokrýva v aktuálnom spravodajstve. „Zaradením Udalostí dňa chceme zdynamizovať vysielanie a tiež pripomenúť divákovi informácie, akým témam sa budeme v domácom a zahraničnom spravodajstve venovať. V jednotlivých blokoch správ pred športovým spravodajstvom a reklamným brejkom vidíme vhodný priestor na poskytnutie prehľadu relevantných udalostí,“ vyjadril sa šéfredaktor spravodajstva a publicistiky Richard Dírer.