3. 11. 2008

Pozvánka

Pozvánka
Zajtra 4. novembmbra 2008 sa vo veľkej zasadačke Domu novinárov (suterén) ,Župné nám. 7, Bratislava uskotoční konferencia Slovenského syndikátu novinárov a Historického ústavu SAV Novinári v roku 1968 – predznamenanie roka 1989 . V bohatom programe vystúpia napríklad Slavomír Michálek, CSc., riaditeľ Historického ústavu SAV, PhDr. Stanislav Sikora, CSc., Historický ústav SAV, PhDr. Elena Londáková, CSc., Historický ústav SAV, PhDr. Jozef Leikert, PhD., Historický ústav SAV, doc. Eduard Chmelár, Filozofická fakulta UKF v Nitre , doc. Juraj Charvát , PhDr. Elena Londáková, CSc., Historický ústav SAV , Jakub Končelík, Fakulta sociálních věd UK Praha, Česká republika , Martin Hric , Slavo Kalný , Kornel Földváry , Štefan Horský , Tomáš Janovic , Milan Černák , Juraj Alner ,PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc., Historický ústav SAV.