20. 11. 2009

RADA EU NEWS

RADA EU NEWS
Slovensko by malo zlepšiť poskytovanie vzdelávania v menšinových jazykoch na všetkých úrovniach školstva. Malo by sa tiež postarať o rozšírenie televízneho a rozhlasového vysielania v menšinových jazykoch, a to aj v súkromných vysielacích spoločnostiach. Vyplýva to z odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy, ktorý tak reagoval na najnovšiu správu nezávislých expertov o stave menšinových jazykov na Slovensku. Ministerský výbor v odporúčaniach upozorňuje, že tlač na Slovensku nevychádza vo všetkých jazykoch, ktoré sú na Slovensku chránené Európskou chartou pre regionálne a menšinové jazyky. Výbor tiež vyzýva slovenské úrady, aby zabránili nespravodlivému zaraďovaniu rómskych detí do špeciálnych škôl pre zaostalejších študentov . Správa sa nezaoberá novým jazykovým zákonom , keďže bola vypracovaná ešte pred jeho prijatím v júni tohto roku. Charta menšinových jazykov pokrýva na Slovensku maďarčinu, nemčinu, rusínčinu, rómčinu, češtinu, ukrajinčinu, bulharčinu, chorvátčinu a poľštinu.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.