9. 6. 2010

TA 3 NEWS

TA 3 NEWS
Televízia TA3 vyhlásila verejnú zbierku na pomoc ľuďom postihnutým povodňami, ktorá potrvá od dnešného dňa do 30. júna 2010. TA3 od dnešného dňa vyzýva dobrovoľných darcov, aby prispeli ľubovoľnou sumou na číslo účtu 2929123009/1100 (Tatra banka). Televízia TA3 v uplynulých dňoch intenzívne monitoruje dramatickú situáciu v mnohých regiónoch Slovenska. Zároveň reaguje na príbehy, požiadavky, maily a telefonáty divákov, ktoré monitoruje a v štúdiu komentuje reportérka Katarína Zollerová. Na odvysielané príbehy vo vysielaní TA3 zareagovalo množstvo divákov a TA3 sprostredkovala desiatkam dobrovoľných darcov kontakty na rodiny, ktoré nevyhnutne potrebujú pomoc: „Rozsah škôd povodní je obrovský - postihnuté oblasti budú ešte dlho zápasiť s rôznymi problémami pri ich odstraňovaní a nevyhnutne potrebujú materiálnu pomoc. Rozhodnutie vyhlásiť zbierku v TA3 padlo ešte minulý týždeň a ihneď sme konali. V televízii každý deň reagujeme na množstvo požiadaviek ľudí, ktorých postihli povodne. Individuálne však nie je v našich silách sprostredkovať všetky príspevky darcov. Aj to utvrdilo našu myšlienku vyhlásiť verejnú zbierku,“ vyjadril sa generálny riaditeľ TA3 Matej Ribanský. TA3 bude naďalej prinášať aktuálne spravodajstvo z regiónov postihnutých povodňami, zároveň chce vyjadriť solidárnosť a prostredníctvom zbierky reálne pomôcť oblastiam, ktoré utrpeli najväčšie škody. TA3 sa zaväzuje že s poskytnutými finančnými prostriedkami bude nakladať transparentne a zverejní všetky náležitosti ohľadom vynaloženia finančných prostriedkov. Vytvorenie špeciálneho účtu na pomoc obetiam povodní schválilo v zmysle zákona Ministerstvo vnútra SR.