16. 6. 2010

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. TELEVÍZNE NOVINY*- Markíza, 15,5 %, 49,1 % ; 2. Ordinácia v ružovej záhrade IV.* -Markíza ; 3. Modré z neba –Markíza; 4. Počasie* - Markíza ; 5. Paľba- Markíza; 6. NAJLEPŠIE POČASIE* -TV JOJ ; 7. NOVINY TV JOJ*- TV JOJ; 8.Flynn Carsen: Návrat do baní kráľa Šalamúna- Markíza; 9.Panelák* -TV JOJ ; 10. Parlamentné voľby 2010- Markíza; 11. O 5 minút 12 – Jednotka; 12. Na telo- Markíza ; 13 .Volebné štúdio- Markíza; 14. Športové noviny* -Markíza; 15.ŠPORT* -TV JOJ;16. Pošta pre Teba -Jednotka ; 17. Parlamentné voľby 2010 –Markíza; 18. Aj múdry schybí- Markíza; 19. C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. -TV JOJ; 20. Lampáreň - Markíza , 8,6 %, 37,1 % Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; ©Výskum programu STV