16. 2. 2011

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Na včerajšom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu pridelila v rámci prechodu na digitálne vysielanie alternatívnu frekvenciu – kanál 34 Rozhlasu a televízii Slovenska do 31.12.2011;začala správne konanie voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním programových služieb NATIONAL GEOGRAPHIC WILD a MTV (CZ) bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;začala správne konanie voči JURKOVIČ-ELEKTRO vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (dodržiavanie volebných zákonov) v súvislosti s odvysielaním príspevku Fungujúca samospráva v rámci programu Správy TA3 z dňa 23.11.2010;začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTS (STV) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Pošta pre teba spoločnosť Herbamedicus s.r.o., dňa 20.11.2010;začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTS (STV) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Pošta pre teba spoločnosť Union poisťovňa, a.s. dňa 20.11.2010;začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTS (STV) vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (nenáležitá propagácia sponzora) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Pošta pre teba dňa 20.11.2010;začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTS (STV) vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 ZVR (umiestňovanie produktov) v súvislosti s odvysielaním programu Pošta pre teba dňa 20.11.2010;začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Pokus o samovraždu v rámci programu Televízne noviny z dňa 23.12.2010;začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 5 ZVR (prerušovanie programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu King Kong z dňa 12.12.2010;začala správne konanie voči MAC TV s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Quantum of Solace spoločnosti Kofola a.s. a Orange Slovensko, a.s., dňa 20.11.2010;začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s odvysielaním reklamy na liek Pantoloc control z dňa 7.12.2010;udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti RM PROGRES s.r.o., Žilina - GES MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika na nadobúdateľa Miroslava Staněka