9. 5. 2011

Televízne štúdio v Banskej Bystrici možno zanikne . Ostane asi len rozhlas

Televízne štúdio v Banskej Bystrici možno zanikne
Ostane asi len rozhlas

Podľa našich inormácií by v máji malo z RTVS Banská Bystrica odísť z televíznej časti 21 ľudí a 7 z rozhlasovej. Pepustí sa aj celá obsluha prenosového voza , ktorý sa asi stiahne do Bratislavy. De facto takto televízne štúdio pomaly bude zanikať. Možno to tých 36 ľudí zvládne. Ale, úprimne, koho vlastne trápi nejaká Banská Bystrica ?