27. 2. 2012

Protest ÚSTT proti RTVS

Protest ÚSTT proti RTVS
Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) ostro protestuje proti sťahovaniu regionálneho štúdia verejnoprávnej televízie na Rudlovskej ulici v Banskej Bystrici do rozhlasovej budovy na Ulici prof. Sáru. Krok považuje za likvidáciu jeho autonómnosti. Svoj protest ÚSTT deklarovala v stanovisku, ktoré dnes poskytla TASR. Únia sa rovnako ako nezávislí tvorcovia v Banskej Bystrici, ktorí ešte v minulom roku pre štúdio vyrábali dokumentárne a publicistické programy, obáva, že tu dochádza k postupnej devastácii tvorivého prostredia, k likvidácii tvorivých profesií či k ohrozeniu televíznej prezentácie regionálnej kultúry. Závažne sa tým podľa ÚSTT porušuje aj princíp verejnej služby na Slovensku a tým aj platné zákony. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) s tvrdeniami o postupnej likvidácii regionálnej televíznej tvorby nesúhlasí. "V súvislosti so sťahovaním televíznej časti Štúdia RTVS Banská Bystrica do rozhlasovej budovy na Ulici prof. Sáru je potrebné zdôrazniť, že aj do rozhlasovej budovy sa investovalo a je v oveľa lepšom stave ako televízna," reagoval cez víkend hovorca RTVS Richard Šümeghy. "Dôrazne protestujeme voči všetkým krokom manažmentu RTVS, ktoré vedú k oslabeniu už aj tak takmer zničeného duálneho vysielania na Slovensku," napísala v stanovisku únia, ktorá sa v tejto veci obrátila aj na všetky kompetentné orgány. "Predovšetkým na Radu pre Rozhlas a televíziu Slovenska, na Radu pre vysielanie a retransmisiu, ale aj na Ministerstvo kultúry SR," uviedli televízni tvorcovia. Od orgánov žiadajú, aby zastavili proces devastácie, ktorý podľa nich pod zámienkou ekonomickej efektívnosti vysielania verejnej služby ukrýva v „utajenom režime“ záujem úzkych podnikateľských skupín o majetok verejnoprávnych médií. "ÚSTT vyjadruje podporu uzneseniam mestských poslancov v Banskej Bystrici a jednohlasnému uzneseniu poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré prijali vo veci postupnej likvidácie originálnej mediálnej tvorby v tomto štúdiu," napísala únia.

Copyright © TASR 2011