28. 5. 2012

VIVA LA VIVA 2 ?

VIVA LA VIVA 2 ?
Spoločnosť Corporate Legal, s.r.o, ktorá po získaní licencie bude od 22. decembra 2013 prevádzkovať nové INFO Rádio na frekvenciách zatiaľ patriacich rádiu VIVA, odmieta útoky a uplatní právne kroky voči prevádzkovateľovi tohto rádia Viva Production House. Jeho konateľ tvrdil, že pri prideľovaní novej vysielacej licencie firme Corporate Legal boli závažne porušené pravidlá a Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) táto firma podviedla. Spoločnosť Corporate Legal podľa konateľov prevádzkovateľa rádia VIVA nedisponuje potrebnou technikou ani personálnymi kapacitami. "Spoločnosť Corporate Legal, s.r.o. splnila všetky podmienky pre účasť v správnom konaní o pridelenie licencie a naopak spoločnosť Viva Productions House, s.r.o. nesplnila viaceré podmienky účasti v tomto konaní, predovšetkým schopnosť financovania prevádzky a technického zabezpečenia vysielania," reagoval Jozef Maruniak z Corporate Legal, s.r.o.
Konateľ Viva Production House Milan Kodaj na tlačovej besede 24. mája hovoril, že sú presvedčení, že firma Corporate Legal, s.r.o. mala byť z výberového konania vylúčená. Dodal, že napriek čestnému vyhláseniu nehovorila na vypočutí pravdu, predložila rade nepravdivé informácie a rada tak bola oklamaná. Podľa ďalšieho z konateľov Dušana Budzáka má v tejto chvíli vec v rukách RVR. „Je otázka, ako sa k tomu rada postaví, ale stále je priestor, aby si uvedomila, že bola oklamaná (...), má dostatok dôkazov a môže konať,“ pripomenul. Budzák uviedol, že firma Corporate Legal nemá žiadne mediálne skúsenosti, v minulosti fungovala ako advokátska kancelária a vo výpovedi pri ústnom konaní pred radou 14. mája jej zástupca uviedol, že bude nadväzovať na vysielanie Rádia Viva. „Ide o jasný dôkaz, že sa tu chystá lúpež prostredníctvom nastrčenej spoločnosti, ktorej úlohou bolo ulúpiť na základe nepravdivých tvrdení pred radou licencie Rádia Viva (...), jej úlohou je ulúpiť fungujúce a zabehnuté rádio. Nedovolíme bielym koňom, ktorí sa boja čestne predstúpiť, aby ulúpili to, čo vybudovali iní,“ zdôrazňujú konatelia Viva Production House.
Spoločnosť Corporate Legal, s.r.o. podľa Maruniaka s poľutovaním vníma a sleduje "nešportové" správanie konateľov a spoločníkov spoločnosti Viva Productions House, s.r.o., ktorí zjavne neuniesli pocit prehry v správnom konaní o pridelenie licencie. "Konanie spoločnosti Viva Productions House, s.r.o., ktorá nikdy nebola majiteľom žiadnej licencie a nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, možno právne kvalifikovať ako nekalosúťažné konanie a poškodzovanie dobrého mena úspešného záujemcu o pridelenie licencie - spoločnosti Corporate Legal, s.r.o," dodal Maruniak. Mediálne ataky zo strany spoločnosti Viva Productions House s.r.o. a niektorých jej zamestnancov považuje spoločnosť Corporate Legal, s.r.o za ohováranie a uplatní voči nim ďalší právny postup.
Rádio Viva bude vysielať len do konca budúceho roka. Na 28 frekvenciách Vivy bude od 22. decembra 2013 vysielať nové INFO Rádio. Rozhodla o tom Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vo výberovom konaní na obsadenie frekvencií pre rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa začalo 14. mája. Ako uviedol predseda RVR Miloš Mistrík, o všetky frekvencie, na ktorých vysiela Rádio Viva, mali záujem štyria uchádzači, nakoniec sa pre nedodanie dokumentov rozhodovalo medzi troma a rada z nich vybrala spoločnosť Corporate Legal, s.r.o. Podľa Mistríka je to spoločnosť, ktorá sa zaoberá nehnuteľnosťami a deklarovala dostatok zdrojov. Hlasovanie o nej nebolo v licenčnej rade jednomyseľné, päť členov hlasovalo za a štyria proti.
Lucia Jelčová z Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou RVR informovala, že rada svoje rozhodnutie zmeniť nemôže a nemôže sa preto zaoberať výhradami rádia Viva. Obrátiť sa môže na Najvyšší súd SR a ak ten rozhodne o vrátení rozhodnutia, rada sa ním bude zaoberať znova. "Nepôjde však o opakovanie výberového konania, ale o pokračovanie pôvodného výberového konania," uviedla. Údaje, ktoré spoločnosť Corporate Legal uviedla v žiadosti o licenciu podľa Jelčovej rada posudzovala a zistila, že spoločnosť zákonom stanovené požiadavky splnila. "Rada rozhodovala na základe skutočností, ktoré mala k dispozícii v čase rozhodovania," podotkla Jelčová.

©2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.