29. 6. 2012

Voľba generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska - výzva


Voľba generálneho

riaditeľa RTVS- výzva

]