26. 12. 2014

VÝROKY TÝŽDŇA

                VÝROKY TÝŽDŇA

„Americký súdruh, tento trhový súdruh, ktorý nenávidí každého, kto má iný názor, využíva také vyjadrenia, že pri učiteľovi mne ostáva rozum stáť. Čo je toto za učiteľa? Farárik nie je 17 ročný človek, alebo 16 ročný puberťák, ktorý sa vyvíja a ja chápem, že emócie, nedostatok informácií a jeho názor sa môže zmeniť – môže sa zmeniť v 20, 30, v 50 môže dozrieť, ale toto je dospelý človek, učiteľ, čo je zarážajúce (hoci ako každé zamestnanie je dôležité. keď ho človek robí zodpovedne a nie na úkor toho, aby klamal ostatných. Ale toto je vizitka a tým pádom tá reakcia bola adekvátna a ďalej sa už venujme len konkrétnej problematike a argumentom .Hovädu nemôžete čítať Senecu, či Nietzscheho, k hovädu sa musíte chovať ako k hovädu, síce láskavo, s pochopením, ale musíte si uvedomiť, že navždy ostane len a len hovädom. Jeden rozdiel je ten, že z hovädzieho dobytka je úžitok, z takých Michalkovcov a Farárikovcov nie je nijaký osoh. Lebo sa nedozviete ani informáciu relevantnú, ani zodpovedný zdroj, ani vám to nijako neobohatí ducha. A hovorím znovu, je to typ ľudí, nielen konkrétny človek, tento typ ľudí, s týmto slovníkom, s touto pseudo argumentáciou a s tou nenávisťou a agresivitou zapadá presne do havloiády, keď niekto hovorí o pravde a láske a obhajuje bombardovanie škôl a nemocníc, lebo Miloševič. Ako som povedal, k určitému by som povedal druhu, lebo už mi uniká aj pojem humánnosť a človek sa musíte správať tak, ako si to ten druh vyžaduje.Pokiaľ má niekto len urážky a osočovanie a zdržiava ostatných od toho, aby sa zamysleli nad niečím alebo hľadali relevantné zdroje, ja len opakujem, že určitý typ ľudí neponúka nič, ponúka len urážky, vysmieva sa z niečoho, ale neponúknu ti protiargument. Neznalec si sadne do Boeingu a presne trafí, ukáž mi, ako je to možné? Ide o to ako sa človek správa. Nemusíš súhlasiť s tým človekom, ak ho prichytíš, že klame, fajn, ak ho prichytíš, že sú to vymyslené a nezmyselné argumenty, ale automaticky iný argument znevažovať len preto, že nevyhovuje mne, to nepovažujem za kultivovanú debatu a vôbec za človeka, ktorý by sa mohol označovať za nejakého uvažujúceho, alebo skutočne vyspelého tvora. Presstitúti majú čo stratiť. Trasú sa o výšku platu, o kariéru, o pozíciu, o služobné cesty, kam sa až hore môžu dopracovať a snažia sa držať toho trendu, ktorý je úspešný, vynáša. Česť výnimkám, ktorí sú o tom aj presvedčení, ale tam zase sa obávam, že tam nie je snaha aj o iné informačné zdroje alebo nejaký objektívny pohľad, pretože z toho by mohli byť problémy. Alebo je už tak posadnutý tou svojou propagandou, že už nič iné nedokáže posúdiť a zvážiť.“
Ľubomír Huďo

"V tejto krajine sa celé roky páchala velezrada používaním antikoncepcie so zámerom zničiť náš rodokmeň."
Recep Tayyip Erdogan, turecký prezident

„Na summitoch NATO predchádzajúci prezidenti, či už to bol Rudolf Schuster, alebo aj Ivan Gašparovič, diskutovali so svetovými štátnikmi oveľa kompetentnejšie, ako Andrej Kiska. Ale Andrej Kiska dokáže predať aj drievko v mašli.“
Eduard Chmelár