16. 1. 2015

Po vyhlásení funus ?

Po vyhlásení funus ?

O ďalšom osude vysielania relácie Pod lampou sa rozhodne až po ukončení všetkých rokovaní medzi RTVS a spoločnosťou W PRESS. Vo včerajšom programe RTVS diskusnú reláciu nahradil dokumentárny cyklus Absolventi. Oznámil to generálny riaditeľ RTVS Václav Mika po včerajšom popoludňajšom rokovaní s produkčnou spoločnosťou.
Mika počas rokovania pripomenul, že jedine RTVS zodpovedá za obsah a dosah svojho vysielania. V tejto súvislosti zdôraznil, že RTVS si vzhľadom na zodpovednosť, spojenú so svojím hospodárením s verejnými zdrojmi, nemôže dovoliť spolupracovať so spoločnosťou, ktorá vytvára formát spôsobujúci riziko sankcií a pokút pre vysielateľa.
"Vážime si divákov relácie Pod lampou, rovnako ako všetkých našich divákov a poslucháčov, ale nie je možné, aby si konkrétna spoločnosť bezpodmienečne a bez garancie dodržiavania zásad a pravidiel nárokovala vysielací čas v televíznom alebo rozhlasovom vysielaní," povedal v tejto súvislosti Mika.
Ako dodal, zástupcov spoločnosti W PRESS upozornil aj na to, že RTVS má v súčasnosti stále nedoriešenú kauzu súvisiacu s odvysielaním relácie Pod Lampou z júna 2011, kde voči RTVS Rada pre vysielanie a retransmisiu vydala sankciu odvysielať oznámenie o porušení zákona z dôvodu, že v relácii nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť. Zároveň je v tejto veci podaná žaloba, na základe ktorej hrozí RTVS sankcia vo výške 150.000 eur za náhradu nemajetkovej ujmy za zásah do práv na ochranu osobnosti.
"K tomuto sa viaže Dohoda o pristúpení k záväzku zo dňa 21.8.2014, ktorú ale RTVS so spoločnosťou W PRESS nepodpísala pre okolnosti, ktoré vznikli pri rokovaní, a v záujme ďalšej spolupráce," vysvetlil Mika. Dohodu dnes RTVS opätovne predložila druhej strane. W PRESS sa má k nej vyjadriť.
Štefan Hríb sa k rokovaniu RTVS a spoločnosti W PRESS vyjadril na portáli www.tyzden.sk. Podľa neho Václav Mika definitívne pochoval Lampu v RTVS. "Urobíme v nasledujúcich dňoch a týždňoch všetko pre to, aby slobodné diskusie Pod lampou neboli na Slovensku umlčané," vyhlásil Hríb.

Copyright © TASR 2015