12. 1. 2015

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !

Vedenie Televízie Z sa po dohode so svojimi svoj  zámer zmeniť programovú štruktúru na prevažne
kresťanský obsah s obmedzením publicistiky na 10 % a vracia sa teda k pôvodnej  programovej štruktúre, ktorú bude tvoriť spravodajstvo, politická a ostatná publicistika,  dokumentárne, hudobné a aj náboženské programy v rozsahu, aký mala pred dočasným  pozastavením vysielania. K tomuto rozhodnutiu prispelo aj nedávne navýšenie finančných  prostriedkov zo strany investorov. Zároveň sa chceme vrátiť k pôvodnému zámeru vzniku  Televízie Z, ktorý bol prezentovaný verejnosti a aj naďalej ponúkať divákovi alternatívu.  Začiatok vysielania je naplánovaný na 24. februára 2015.

V Bratislave 7.1.2015
Ing. Andrej Chyba
Marketingový riaditeľ Televízie Z