30. 11. 2015

Sneh na Katarínu predpovedá veľké obilie

Sneh na Katarínu predpovedá

veľké obilie


Jednotka lepšie.
Dvojka lepšie.  
Spolu lepšie - 12.20 % .

Markíza lepšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO lepšie.
Spolu lepšie - 32,30%

JOJ horšie
JOJ PLUS horšie.
WAU rovnako.
SENZI lepšie.
RIK rovnako.
Spolu horšie- 21,60%

TA 3 horšie. 

Jednotka - 10,30 % ;
Dvojka - 1,90 % ;
Markíza - 21,40 % ;
TV DOMA - 6,80 % ;
DAJTO- 4.10%
TV JOJ – 15.70% ;
JOJ PLUS- 3,40%;
WAU -1.80 %;
SENZI- 0.70 %
RIK -0,1%
TA 3 - 1.90 %