27. 4. 2016

Media Sustainability Index

Media Sustainability Index

Keď sme sa spýtali Gruzíncov, Moldavcov a Ukrajincov na to, ako im slúžia médiá, Ukrajinci zdôrazňovali problém s nedostatočným, spolitizovaným a senzácie chtivým spravodajstvom. Index trvalej udržateľnosti médií IREX (MSI) za rok 2016 pre Európu a Áziu zahŕňa najnovšie pohľady verejnosti ako aj názory odborníkov z mediálnej oblasti. Zistenia, ktoré z indexu vyplývajú, nájdete na :
http://www.irex.org/msi v rámci kompletného znenia správy.
Účastník prieskumu z Gruzínska povedal, že: "skreslený obsah je 'nepríjemnou skutočnosťou' nášho mediálneho systému." Dodal, že je bežne známe, že "všetky mediálne zdroje zastupujú záujmy nejakých politických strán, skupín alebo vlády." V súvislosti s kvalitou mediálneho obsahu povedal respondent z Ukrajiny nasledovné: „Naša vládna politika, médiá a dokonca ani mimovládne organizácie sa bohužiaľ nezaoberajú skutočnými príčinami. Spoločnosť diskutuje len o následkoch, nie o dôvodoch."
IREX meria zdravie mediálneho sektora jednotlivých krajín na základe piatich kritérií, vrátane právneho prostredia, kvality žurnalistiky a praktík riadenia mediálneho prostredia. Odborníci z mediálnej oblasti každej krajiny prisudzujú jednotlivým kritériám bodové hodnotenie aj kvalitatívne posudky. Rozšírená metodológia pre rok 2016 bola pilotovaná v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine a obsahovala dodatočné otázky pre širokú verejnosť zamerané na hodnotenie toho, ako dobre napĺňajú médiá ich informačné potreby. Z odpovedí je zrejmé, že medzi názormi verejnosti a mediálnymi odborníkmi na fungovanie médií je veľký rozdiel.
Ukazuje sa, že mnoho vlád naďalej kladie prekážky nezávislému spravodajstvu a novinári v Európe a Eurázii sa boria s klesajúcimi príjmami z reklamy alebo sponzorstva a následnou samocenzúrou pred správami, ktoré by kritizovali konkrétne podniky či spoločnosti. Macedónsky účastník ankety uviedol: "Dnes je zložitejšie publikovať čokoľvek proti telekomunikačným alebo energetickým spoločnostiam... ako proti vláde." Respondent z Albánska zas dodal, že nadnárodné telekomunikačné spoločnosti odmietajú reklamu v novinách Shqip kvôli kritickému názoru na ich služby.
Ukrajina, Arménsko a Kosovo patria medzi krajiny, v ktorých dochádza k zlepšeniu v mediálnom priestore. Medzi krajiny, v ktorých sa mediálne prostredie zhoršilo, patrí Azerbajdžan, Bielorusko a Kazachstan.
Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj financuje MSI v 21 krajinách sveta. MSI je dôveryhodný prieskum zdravia medzinárodných médií, ktorý poskytuje donorom, mediálnym obhajcom, lokálnym odborníkom aj vedcom 15 rokov hĺbkových dát.