3. 1. 2018

Matica slovenská žiada televíziu o opravu

Matica slovenská
 žiada televíziu o opravu

Verejnoprávna RTVS dlhodobo musí byť kultúrna inštitúcia. Voľba generálneho riaditeľa RTVS v minulom roku bola spojená s veľkými očakávaniami. Kým opozičné strany si želali zachovanie kontinuity vo vysielaní verejnoprávnych médií – rozhlasu a televízie – vládne strany, najmä však Smer-SD a SNS, očakávali zmeny. Lenže nie všetky koaličné strany mali rovnaké priority. Predseda parlamentu Andrej Danko niekoľkokrát vyjadril nespokojnosť s programovým zameraním aj obsahom vysielaných relácií. Minister kultúry Marek Maďarič však 25. apríla minulého roka ocenil prácu programového riaditeľa RTVS Tibora Búzu Cenou ministra kultúry SR. Na adresu ocenených povedal, že ich diela sú nositeľmi kultúrnej kontinuity. Napokon kandidát Jaroslav Rezník získal deväťdesiatpäť hlasov poslancov a od 1. augusta minulého roka sa ujal funkcie generálneho riaditeľa RTVS. Jaroslav Rezník sa po zvolení do funkcie poďakoval poslancom a vo svojom stanovisku napísal, že RTVS pod jeho vedením bude národná kultúrna inštitúcia, ktorá by mala plniť poslanie verejnej služby.

■ PROGRAMOVÝ DERATIZÁTOR


Ako sa s "objektivitou" RTVS popasuje nový riaditeľ J. Rezník uvidíme snáď už v roku 2018-´.
Vo vysielaní RTVS sa prakticky do konca roka 2017 nič nezmenilo. Po predchádzajúcom generálnom riaditeľovi zostal v rozhlase a televízii predovšetkým programový riaditeľ Tibor Búza. Do STV prišiel v roku 1998 z pozície šéfredaktora spravodajstva regionálneho štúdia v Košiciach. Do roku 2000 bol šéfom spravodajstva STV a do dejín slovenskej televízie vstúpil ako jej deratizátor. Bez zábran uskutočnil výmenu celého spravodajstva a pre Dzurindovu vládu nepohodlných novinárov uväznil na 28. poschodí STV. Tento „expert“ by mal brány RTVS opustiť čo najskôr. Nie je to však také jednoduché. Podľa informácií Slovenských národných novín nový riaditeľ RTVS nie je spokojný s prácou mnohých redaktorov spravodajstva, reportérov ako aj moderátorov publicistických relácií. „Každý zamestnanec – aj redaktor má svoje povinnosti a práva. Dnes v čase zákazu cenzúry nie je možné len tak prinútiť redaktora, aby spracoval reportáž v rozpore s jeho názorom,“ uviedol pre SNN náš zdroj z prostredia RTVS. Napokon aj Matica slovenská zaslala riaditeľovi ako aj Rade RTVS oficiálnu sťažnosť zo zákona za útočnú a neobjektívnu reportáž o ustanovizni v relácii Reportéri. Redaktorka L. Kokavcová do nej účelovo zakomponovala mnoho nepravdivých a klamlivých informácií. Matica žiada od RTVS právo na opravu a ospravedlnenie. Podľa našich informácií sa touto sťažnosťou zaoberá priamo generálny riaditeľ J. Rezník. Rada RTVS oficiálne ešte v decembri potvrdila, že podnet preskúma.

■ PRIBÚDA KRITIKY

Okrem Matice zaslali otvorený list generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi na sklonku minulého roka aktivisti Iniciatívy 2016, ku ktorým sa pridali ďalšie osobnosti verejného a kultúrneho života. Žiadali, aby v spravodajstve a publicistických reláciách bola dodržaná zásada plurality, demokracie a humanizmu a aby boli pripravované kvalifikovanou pracovnou silou bez jednostranného podprahového komentovania. Žiadali, aby RTVS pri príležitosti dvadsiateho piateho výročia vzniku SR pripravila diskusné relácie s významnými protagonistami z obdobia vzniku štátu. Aby RTVS vo svojom vysielaní reflektovala historicky významné medzníky slovenského národa a v súlade so zákonom o RTVS rozvíjala kultúrnu identitu obyvateľov SR. Pod otvorený list sa podpísalo niekoľko kňazov, historik František Vnuk, známy disident z obdobia minulého režimu Peter Selecký či generál vo výslužbe Ing. Emil Vestenický.