7. 5. 2018

Keď píše fašírka a komunistka Eremiášová

Keď píše fašírka a  

komunistka Eremiášová

Verejnosť by nestíhala oči otvárať a ústa zatvárať, koľkí novinári „fičia“ na alkohole, koľkí fungujú na omamných a psychotropných látkach a koľké slečny i panie podľahli ľahkým mravom. Ak sú si všetci rovní, tak nemôže byť tabu napísať o šéfredaktorovi „nekonšpiračného“ týždenníka, že má problémy s alkoholom. Najznámejší slovenský osvetľovač bez novinárskeho vzdelania má problém nielen s alkoholom, ale aj s vulgárnosťou, násilnosťou a sexuálnym obťažovaním žien. Demokratickí novinári radi prehliadajú komunistickú minulosť popredného komentátora, ktorý má širokospektrálny priestor v rámci „správnych“ médií.
Pokiaľ ide o súkromné médiá, je nereálne očakávať nápravu. Ak sa však zameriame na verejnoprávne nosiče, tak je čas na prehodnotenie, kto servíruje divákom i poslucháčom informácie. Slovenský rozhlas má vo svojom portfóliu redaktora, ktorý zápasí s vážnymi psychickými problémami, ale aj s omamnými i psychotropnými látkami. V Slovenskej televízii má zasa priestor redaktorka s nedokončeným vzdelaním a pochybnými mravmi. A nemýlim sa, ak poviem, že tu nechýbajú ani vyznávači LGBTI komunity. Nemám právo nikoho moralizovať či súdiť. Môžem len odporučiť nedotknuteľným novinárom, aby predtým, ako začnú moralizovať iných, nech hodia kameňom, ak sú bez viny.