17. 7. 2019

Zomrel Maroš Bančej

Zomrel Maroš Bančej


Vo veku 58 rokov zomrel spisovateľ Maroš Bančej. Maroš Bančej sa narodil 4. septembra 1960 v Michalovciach. V rokoch 1979 – 1984 študoval na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v Bratislave ako murár-lešenár, v rokoch 1984 – 1985 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave káblov a izolantov, v rokoch 1986 – 1987 robotník a bezpečnostný technik v Slovnafte, v rokoch 1988 – 1989 učiteľ v Sládkovičove. V roku 1990 sa stal redaktorom, potom šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru Dotyky, kde pôsobil takmer desať rokov a mal výrazný podiel na jeho tematickej a obsahovej orientácii. V rokoch 1994 – 1997 vykonával aj funkciu šéfredaktora vydavateľstva ARS-LITERA, v rokoch 1993 – 1997 sa autorsky a moderátorsky podieľal na televíznej relácii 900 sekúnd o knihách. Od roku 1999 pracoval v Slovenskom rozhlase, neskôr ako šéfredaktor Rádia Devín – kultúrneho okruhu verejnoprávneho média. Z RTVS odišiel pracovať do Národného osvetového centra. 

V jazyku niektorých básní využíval rôzne novotvary, uplatňuje jazyk erotiky ako prirodzenú súčasť jazyka generácie 90. rokov Básne s erotickými motívmi ukazujú zložitosť vzájomnej komunikácie tejto generácie, riziko erotického „obnaženia“, ktoré prináša do vzájomných vzťahov muža a ženy. 

Pri písaní  poézie sa inšpiroval aj rôznymi démonologickými a hororovými textami M. Shelleyovej či B. Stokera a postavami ako A. Báthoryová (u Bančeja Betka Báthory) či Vlad Tepec (Vlad Impaler), ale aj psom baskervillským a slávnymi poviedkami A. E. Poa. 

Jeho básne a prózy vyšli aj vo viacerých antológiách, napríklad Načo sú nám rodičia, Moje najmilšie verše vo výbere Š. Bučka, v antológii slovenskej prózy Súradnice, ktorá vyšla v Maďarsku, v antológii slovenskej prózy a poézie Dúšok jedu a v niektorých iných. 

Hlavné ťažisko jeho tvorby je však v scenáristickej, dramaturgickej a editorskej činnosti, a to najmä pre rozhlas, televíziu a rôzne vydavateľstvá. Permanentne činný je aj v oblasti kultúrnej publicistiky, ale pre množstvo pseudonymov je táto jeho činnosť len veľmi ťažko mapovateľná.

Pre mladých hudobníkov napísal množstvo piesní, najradšej však tvorí šansónové texty, kde môže včleniť poetický príbeh.l


Poézia
1989 Výstrel z motyky (spolu s J. Litvákom a J. Urbanom)
1995 Príliš tesná koža
1998 Vampiriáda

Esej
1997 Maroš – Úlety a fakty