22. 12. 2020

Reakcia na medializované informácie o dvojakom prístupe VšZP k poskytovateľom ortopedickej starostlivosti, ktorý pripomína klientelizmus


Reakcia na medializované informácie o dvojakom prístupe VšZP k poskytovateľom ortopedickej starostlivosti, ktorý pripomína klientelizmusSlovenská komora ortopedických technikov je pohoršená medializovanými informáciami, ktoré odzneli vo včerajšej reportáži v rámci hlavného spravodajstva RTVS.
V reportáži s názvom "DOSTUPNOSŤ ORTOPEDICKÝCH POMÔCOK JE OHROZENÁ" boli prezentované informácie, ktoré jasne ukazujú, že Všeobecná zdravotná poisťovňa sa snažila SKOrT, ako zástupcovi väčšiny poskytovateľov ortopedickej lekárenskej starostlivosti, "zatvoriť ústa" s cieľom, aby táto nemohla informovať pacientov o nepriaznivom vývoji rokovaní o nových zmluvách, ktoré majú byť platné od 1.1. 2021.
To dosiahla VšZP jedným z bodov memoranda, ktoré komore ponúkla v auguste pod zámienkou spoločnej snahy k nastaveniu nových podmienok. Podľa odvysielaných informácií na RTVS však podmienku o mlčanlivosti pred médiami dala poisťovňa iba Slovenskej komore ortopedických technikov, ktorá zastupuje 24 z 27 poskytovateľov. Inému združeniu nie. "Keby sme túto podmienku v memorande nemali, SKOrT by už skôr informovala pacientov a poistencov aj o skutočnosti, že sa obrátili na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so žiadosťou o vykonanie dohľadu nad uzatváraním zmlúv so štátnou poisťovňou," vysvetlila viceprezidentka Slovenskej komory ortopedických technikov Andrea Černá.
Znaky klientelizmu a nerovného zaobchádzania na jednotnom trhu vidí SKOrT práve v informácií, s ktorou prišla RTVS. Inému, novovzniknutému združeniu, ktoré je podľa RTVS postavené na troch spoločnostiach s jednou osobou v ich pozadí, túto podmienku VšZP v rámci memoranda s rovnakým cieľom nedala. "Mrzí nás tento prístup poisťovne. Pravdou ostáva, že zatiaľ sme k dohode nedospeli. SKOrT pri požiadavkách vychádza zo znaleckého posudku," doplnila A. Černá zo SKOrT.
SKOrT verí, že sa podarí uzavrieť takú dohodu, aby ostali nezmenené podmienky pre pacientov. Teda, aby im bola naďalej poskytovaná kvalitná starostlivosť, bez potreby zvyšovať doplatky a pritom zachovaný trh, ktorý zabezpečuje starostlivosť tisícom pacientov po celom Slovensku.