25. 1. 2021

Zomrel Pavel Jasanský

 Zomrel Pavel Jasanský Vo veku 82 rokov zomrel 21. januára fotograf Pavel Jasanský. Pavel Jasanský bol jedným z najosobitejších a najinovatívnejších slovenských fotografov 60. až 80. rokov. Pavel Jasanský sa narodil v roku 1938, bol vyštudovaným geológom, ale fotografiu sa začal venovať už v dobe štúdia. Tri roky pracoval v geologickom prieskume Praha hlavne v Krušných horách, kam bol vtedy po štúdiu povinne umiestnený. Tri roky pôsobil v propagačnom oddelení Strojexportu, v tom čase sa venoval divadelnej fotografii, fotografoval spevákov a hudobné skupiny a venoval sa aj grafickej úprave tlačovín a časopisov. Do roku 1968 pracoval ako grafik a fotograf v redakcii Divoké Víno a ďalej sa venoval aj divadelnej fotografii, spolupracoval s Divadlom Za Bránou či Divadlom na zábradlí. Počas 70. rokov sa vypracoval na vyhľadávaného fotografa hudobných hviezd. Po páde komunizmu Pavel Jasanský spoluzaložil agentúru Signum a prevádzkoval vlastné grafické štúdio JAGO. V rokoch 1992 až 998 viedol na pražskej FAMU seminár multimediálnej tvorby. Vo svojej voľnej tvorbe sa Jasanský už od cyklu Paristory (1967) profiloval ako fotograf s empatiou a postrehom. Ten uplatnil aj vo voľnej dokumentárne fotografiu, dlhodobo zobrazujúci emotívne vypäté mikrosveta ústavov a nemocníc, cintorínov aj fašiangy. Svoju dokumentárne orientovanú tvorbu zúročil Jasanský v knihe Mesto. V rokoch 1981 a 1982 sa podieľal na neoficiálnej výtvarnej akcii Most, ktorú organizoval Jiří Sozanský a ktorá akčne reagovala na deštrukciu mesta Most. Vytváral subjektívne dokumenty a rozmerné snímky aktov, asambláže a plastiky. Okrem fotografií tvoril aj grafiky, objekty, premalby fotografií, projekcie a inštalácie. Z jeho výtvarnej tvorby je najznámejší cyklus Telá, z dokumentárny potom cykly Nová krajina, noví obyvatelia (1985 až 1990) a Paristory, Masopust, Most 'či Olšanské cintoríny.

Copyright © ČTK 2021