11. 8. 2022

RTVS NEWS

RTVS NEWS


Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) uzavrela zmluvu na rekonštrukciu osvetlenia budovy SRo na Mýtnej ulici v Bratislave, zverejnili ju v centrálnom registri zmlúv. Kontrakt vo výške takmer sedem miliónov eur využíva garantovanú energetickú službu (GES) - náklady na rekonštrukciu poskytne dodávateľ a RTVS mu bude tieto prostriedky refundovať v splátkach, ktoré sa budú odvíjať od reálnej úspory na energiách, dosiahnutých obnovou.
Zmluva so spoločnosťou KOOR nadobudla v stredu účinnosť, jej predmetom je výmena viac ako 14.000 energeticky neefektívnych a zastaralých svietidiel a príslušných rozvodov a elektroinštalácie. Zmluva je uzavretá na 15-ročné obdobie.
Za garantovanú energetickú službu bude RTVS ročne platiť 380.350 eur bez DPH, konečnú výšku ročnej splátky určí vyhodnotenie úspory a odsúhlasený výpadok, respektíve prebytok garantovanej ročnej úspory, o ktorý sa platba zníži, alebo zvýši podľa ustanovení zmluvy.

Zdroj: TASR