13. 1. 2005

Otvorený list

Otvorený list Dňa 11.4.2004 som riaditel'ovi STV Richardovi Rybníčkovi poslal list, na ktorý som dodnes nedostal odpoveď. List sa týkal z môjho pohl'adu nepochopitel'ného odvolania z relácie Svadba snov. Podl'a vyjadrenia supervízora z Holandska išlo o jednu z najlepších realizácií. Koncepcia svietenia relácie sa nezmenila ani po mojom odvolaní. Preto sa domnievam, že príčinou môjho odvolania neboli profesionálne dôvody. Richarda Rybníčka som spoznal pri nakrúcaní videoklipu k pesničke "Udavač" skupiny Bez ladu a skladu. Bolo to v rokoch hlbokého socializmu. Videoklip som nakrúcal ako hlavný kameraman. Spolupracoval som na ňom so zakladatel'om slovenskej videoklipovej tvorby Jurajom Takáčom. Za našu odvahu sme boli patrične "odmenení". Manželka jedného zo súčasných obl'úbenov R.Rybníčka napísala na mňa udanie, v ktorom ma obvinila z "protisocialistickej činnosti". Mal som vel'ké šťastie. List sa dostal do rúk vedúceho výroby, ktorý ho roztrhal. Dnes sú ľudia, ktorí písali podobné udania, súčasťou Rybníčkovej elity. Ľudia ochotní spolupracovať s každým režimom. Samozrejme, že nechcem tvrdiť, že v súčasnosti nie sú v STV schopní odborníci. Žiaľ, množstvo dobrých odborníkov s názorom Rybníček z STV prepustil. Obklopil sa ľuďmi, ktorých odbornosť spočíva v tom, že na slovo poslúchajú. Navyše programová filozofia riaditel'a STV, ktorá spočíva v nákupe licencií alebo vo vykrádaní programov komerčných televízií, je pre domácu televíznu tvorbu likvidujúca. Tí, ktorí fandia krokom R.Rybníčka a jeho manažmentu, by si malí uvedomiť, že vynakladanie peňazí verejnosti na podobné "verejnoprávne" projekty je nekalým podnikaním. Vel'mi by som si vážil súčasné vedenie STV, keby dokázalo konkurovať komerčným televíziám pôvodnými slovenskými formátmi, ktoré predovšetkým zvyšujú kultúrne povedomie národa. Len pre ilustráciu. Keď si pred časom v Česku pripomínali okrúhle výročie Vladimíra Menšíka, Česká televízia odvysielala strihový program za účasti najvačších osobností českej kultúrnej scény. Relácia bola odvysielaná v sobotu v hlavnom vysielacom čase. Zdá sa, že vedenie verejnoprávnej STV o podobných ,mimochodom divácky mimoriadne atraktívnych, projektoch ani len nesníva. Verejnoprávne televízie vo svete vytvárajú akési kánony televíznych profesií. Vychovávajú televíznych divákov, objavujú množstvo talentovaných hercov, moderátorov a hudobníkov. Je to dlhodobý proces, nie je to len vecou jedného zábavného formátu Slovensko hl'adá SuperStar a pod./. Pri vzájomnej komunikácii som si všimol, že manažment STV nedokáže pomenovať ani náplň práce jednotlivých televíznych profesií. Stáva sa preto, že formáty STV neraz režírujú aj režiséri, ktorí sa ťažko dajú nazvať profesionálmi. Namiesto odborných argumentov nastupujú zo strany manažmentu STV autoritatívne príkazy. Bossovia STV sa doslova hrajú na bohov. Z dlhoročnej praxe viem, že nie každý, kto pracuje v televízii, sa môže stať hviezdou. Nato je potrebný talent, roky driny, slušnosť a kus pokory. S Richardom Rybníčkom som si pri nakrúcaní videoklipu Udavač tykal. Dnes si na jeho vyslovenú žiadosť vykáme. Zo slušnosti som jeho žiadosť akceptoval. Slušnosť ale káže, že na listy by sa malo odpovedať . Dodnes čakám na jeho odpoveď. Pavel Horečný Bratislava, Vianoce 2004