11. 1. 2005

PODNET NA STV

Podnet na STV Je po sviatkoch, zabudnite na dni pokoja a lásky. Očakávaný útok súkromných televíznych vysielateľov sa začal. Pokračuje po iniciatve poslancov NR SR na novelizáciu Zákona o STV, podľa ktorého by Rada STV mala raz ročne povedať, čo je verejný záujem a vyhodnotiť, či ho STV napĺňa. V podstate niet divu, pretože útoky vyprovokovala samotná Slovenská televízia svojou agresivitou v oblasti reklamy, ktorá často prekročila rámec zákona. Navyše pokračuje v predajných a vysielacích praktikách, ktoré Rada pre vysielanie a retransmisiu striktne zakázala / injektáž /, alebo už raz sankcionovala / selfpromo /. Poslancov zase nahnevala absencia hymny a Silvester, čo si mohli hádam aj nechať pre seba a baviť sa lepšie a inak. Problémom nie je ani tak novelizácia Zákona o STV, stačí ak STV a Rada STV budú dodržiavať Zákon o STV a Zákon o vysielaní a retransmisii. V nich je takmer všetko definované. Pri insitných výkladoch zákonov však konce bývajú tristné. Zaujímavou bude aj konfrontácia GR STV a poslanca NR SR a člena Rady STV v rámci Témy dňa na TA 3 vo štvrtok večer. Súkromné televízie Markíza, JOJ a TA3 podali podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorú upozorňujú na pravdepodobné opakované porušovanie zákona verejnoprávnou Slovenskou televíziou. STV podľa komerčných televízií opakovane porušila a porušuje zákon, keď rozdeľuje vlastné programy, ako je Pošta pre teba, Extra, Svadba snov, Slovensko hľadá Superstar i filmy - Dieťa medúzy, na viaceré umelo vytvorené časti. To zákon vysielateľovi na základe zákona, teda Slovenskej televízii zakazuje. "Prerušovanie programov STV je už predmetom viacerých správnych konaní, budeme sa samozrejme zaoberať aj týmto podnetom," uviedol pre TASR kancelár rady Peter Abrahám. Na konci každej časti vlastnej relácie moderátori upozorňujú na jej pokračovanie a súčasne tieto časti na seba obsahovo a časovo nadväzujú. Naopak, o týchto programoch ako celku hovoria predstavitelia STV, teletext STV, ako i oficiálna internetová stránka STV, ktoré diváka na existenciu viacerých častí neupozorňujú. "Tolerovanie tohto postupu STV by mohlo znamenať nebezpečný precedens v oblasti zaraďovania reklamy do vysielania aj v súvislosti s vysielaním ostatných televízií," uvádza sa v stanovisku generálnych riaditeľov televízii. Komerčné televízie by v tomto prípade mohli zaraďovať reklamu do vysielania filmov a iných programov prakticky bez akéhokoľvek obmedzenia. Postup STV v oblasti zaraďovania reklamy do vysielania počas trvania jednej relácie je podľa súkromných televízii vážnym zásahom do ich práv. To má za následok vážne narušenie televízneho trhu na Slovensku. Súkromné televízie podotýkajú, že zákonné obmedzenia STV v oblasti vysielania a zaraďovania reklamy do vysielania sú takmer jediným existujúcim prostriedkom vyvažujúcim rozdiel medzi úlohami a príjmami STV v porovnaní s komerčnými televíziami. Nerešpektovanie týchto obmedzení znamená, že sa medzi STV a komerčnými televíziami zmažú rozdiely. Tým dôjde k neoprávnenému zvýhodneniu STV na úkor ostatných vysielateľov. Verejnoprávna televízia však má na rozdiel od TA3, TV JOJ a TV Markíza zo zákona garantovaný príjem približne 1,5 miliardy slovenských korún prostredníctvom koncesionárskych poplatkov a navyše jej Zákon o STV umožňuje čerpať dotácie zo štátneho rozpočtu SR. "Takéto zvýhodnenie by v prípade, že by sa STV aj naďalej správala ako obyčajná komerčná televízia, mohlo znamenať likvidáciu televízneho trhu na Slovensku a ohrozenie existujúcich i budúcich zahraničných a domácich investícií na tomto poli," uvádza sa v stanovisku televízií. Podpísali ho generálny riaditeľ TV Markíza Vladimír Repčík, generálny riaditeľ TV JOJ Milan Kňažko a generálny riaditeľ TA3 Ľubomír Čechovič. Zdroj :TASR