30. 1. 2007

Opravujeme predsedu Rady STV

Opravujeme predsedu Rady STV
Programový okruh Jednotka sa od začiatku sezóny 2006/ 2007 NIKDY nestal trojkou * na trhu v celotýždenných priemeroch podielu na trhu. * Rovnako nás čaká plnenie programovej služby na obidvoch okruhoch, zvlášť v období, keď sa z dvojky na televíznom trhu stáva trojka i napriek komerčnému obsahu na Jednotke."