30. 1. 2007

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWS
Národná rada SR posunula do druhého čítania návrh novely autorského zákona, ktorú prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Novelou sa do našej legislatívy zavádza európska smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Jej cieľom je odstrániť existujúce rozdiely v právnych úpravách pri vymáhaní práv duševného vlastníctva členských štátov EÚ, ktoré predstavujú významnú prekážku rozvoja vnútorného trhu, a zabraňovať falzifikovaniu, pirátstvu a ďalšiemu porušovaniu práv duševného vlastníctva. Slovensko musí smernicu zapracovať do národnej legislatívy najneskôr do 18. marca, inak SR hrozí pokuta od Európskej komisie vo výške minimálne 25 miliónov korún. Poslanci prerokovali v prvom čítaní návrh zákona o digitálnom vysielaní. Návrh hovorí o podmienkach pre digitálne televízne a rozhlasové vysielanie a slobodné poskytovanie služieb prostredníctvom digitálneho prenosu. Obsahuje i podmienky prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu na digitálne terestrické vysielanie, na ktoré by Slovensko malo prejsť najneskôr v roku 2012. Návrh nerieši prípadnú dotáciu na set-top-boxy (dekódovacie zariadenia pre príjem digitálneho vysielania na analógových televízoroch). Zákon by mal byť účinný od 31. marca 2007. Poslankyňa SDKÚ-DS Magda Vášáryová navrhne v zákone o digitálnom vysielaní ustanovenie, ktoré umožní vytvoriť verejnoprávny multiplex. Ako dodala, pripomienku s touto zmenou mieni podať v druhom čítaní návrhu zákona. Návrh zákona totiž zakazuje vysielateľom zároveň prevádzkovať aj multiplexy, súčasne určuje prevádzkovateľom multiplexov povinnosť rezervovať časť priestoru na informácie verejnoprávneho charakteru. Podľa Vášáryovej by však mal existovať multiplex určený špeciálne pre verejnoprávne vysielanie „či už televízie, rozhlasu, alebo pre iné verejnoprávne služby“. Ako dodala, toto riešenie sa nevylučuje s navrhovanou povinnosťou každého zriaďovareľa multiplexu venovať určitú časť priestoru pre verejnoprávnu službu