19. 4. 2007

Išlo jej o život ?

Išlo jej o život ?
Denník PLUS 1 DEŇ opäť raz potvrdil svoje "kvality", keď dnes, t.j. vo štvrtok 19. apríla 2007 v článku "Ľavičiari chcú školné" prejavil elementárnu neznalosť faktov. V podtitulku článok uvádza, že "Premiér Fico zmenil názor, študenti na vysokých školách budú platiť." Táto informácia je však v evidentnom rozpore so skutočnosťou. Tak v programových dokumentoch vtedy opozičnej strany SMER - sociálna demokracia, ako neskôr v Programovom vyhlásení vlády sa totiž jasne konštatuje, že "vláda nezavedie spoplatnenie dennej formy vysokoškolského vzdelávania". V súlade s týmito záväzkami predseda SMERu - sociálna demokracia a predseda vlády SR aj v minulosti formuloval svoje vyjadrenia k otázke školného. Z uvedeného je zrejmé, že predseda vlády SR ani strana SMER - sociálna demokracia žiadny názor ohľadne školného nezmenili, a teda že podtitulok článku denníka PLUS 1 DEŇ je číry výmysel. Opäť raz. Podstatným faktom zostáva, že denné štúdium v jeho stanovenej dĺžke ostáva bezplatné, čo bola požiadavka SMERu - sociálna demokracia ako opozičnej strany a jej záväzok voči voličom. V tejto súvislosti akosi neprekvapuje, že denník sa vôbec neunúva informovať, že minister, ktorého vo svojom článku stavia do polohy obhajcu študentov, mal počas svojho ministerského pôsobenia v pláne zaviesť poplatky za všetky formy vysokoškolského štúdia, aj denného. V samotnej veci spoplatnenia externého štúdia je potrebné zdôrazniť, že tu nejde o nič iné, ako o zosúladenie platného práva s praxou. Týmto opatrením sa zabezpečí, že poplatky študentov za externé štúdium, ktoré dnes netransparentne vyberajú rôzne súkromné a sprostredkovateľské spoločnosti, už budú smerovať výlučne do rozpočtov vysokých škôl. V minulosti týmto spôsobom prišlo školstvo ročne o približne 1,3 miliardy korún. Vláda SR si uvedomuje nevyhnutnosť modernizácie slovenského vysokého školstva, a preto toto finančné posilnenie univerzít a vysokých škôl považuje za významný krok vpred. Nakoniec, z tohto dôvodu tomuto opatreniu vyjadrila podporu aj akademická obec. Podstata veci však pre denník PLUS 1 DEŇ aj v tomto prípade evidentne nebola dostatočne zaujímavá a atraktívna a sústredil sa na iné zámery. Pre čitateľov z toho vyplýva, že v budúcnosti by mali vo vlastnom záujme "informácie" tohto denníka brať s veľkou rezervou, alebo sa radšej obhliadnuť po inom zdroji.
Silvia Glendová, hovorkyňa predsedu vlády SR