16. 4. 2007

Novinárska cena EÚ 2006

Novinárska cena EÚ 2006
"Za rozmanitosť. Proti diskriminácii."
Novinársku cenu Európskej únie (EÚ) za rok 2006 "Za rozmanitosť. Proti diskriminácii." získal príbeh o vykorisťovaní zahraničných pracovníkov v talianskom regióne Apúlia od autora, ktorý medzi nimi pracoval v utajení.
Druhé miesto pripadlo Maďarsku, tretie Belgicku a príspevok z Fínska získal osobitnú cenu pre mladých novinárov.
Víťazom dnes odovzdá ceny Vladimír Špidla, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovné príležitosti na slávnosti v Bruseli. Ceny sa odovzdávajú už tretíkrát. Súťaž je iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je oceniť novinárov, ktorí svojou prácou prispievajú k lepšiemu porozumeniu rozmanitosti a diskriminácie. "Médiá majú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia o týchto významných otázkach. Nebudeme tolerovať žiadnu formu diskriminácie," povedal k súťaži Špidla. Podľa eurokomisára treba oceniť odvahu a odhodlanosť novinárov, ktorí bojujú za rozmanitosť v spoločnosti. Vo víťaznom článku "Bol som otrokom v Apúlii" od Fabrizia Gattiho, ktorý bol uverejnený v časopise L'Espresso, sa píše o prisťahovalcoch pracujúcich v poľnohospodárstve v podmienkach, ktoré autor prirovnáva k otroctvu. Gatti sa vydával za migrujúceho pracovníka, aby odhalil ťažkú situáciu občanov Európy diskriminovaných pre svoj etnický pôvod.
Druhú cenu získal internetový článok "Naša cigánska dcérka" od maďarského novinára Miklósa Hargitaia zverejnený na Népszabadság Online o problémoch adopcie z menšinovej skupiny. Petra Sjouwerman z Belgicka, škandinávska korešpondentka pre De Morgen, získala tretiu cenu za článok "Spoločnosť zamestnáva iba autistov", ktorý opisuje ako môže byť "odlišnosť" výhodou. Osobitnú cenu pre mladých novinárov udelila porota článku "Matky, ktoré sa učia jazyk svojich detí" autorky Henna Helne z Fínska uverejnenom v časopise Anna. Prináša pozitívny pohľad na diskusiu o integrácii a zvyšuje povedomie o viacnásobnej diskriminácii, v tomto prípade na základe veku, pohlavia a etnického pôvodu. Víťazov hlavnej kategórie vybrali z 568 príspevkov zo všetkých členských štátov a osobitnú cenu zo 125 článkov, ktoré spĺňali podmienky. Príspevky posudzovala skupina odborníkov pôsobiacich v médiách a v oblasti boja proti diskriminácii podľa ich spravodajskej hodnoty, hĺbky prieskumu a originality. V slovenskom kole Novinárskej ceny EÚ 2006 zvíťazil publicista Peter Valo s príspevkom Vyhrala nad poisťovňou z vlaňajšieho vydania týždenníka Slovenka o problémoch pri hľadaní si práce s ochorením kolostómia. Novinárska cena EÚ 2006 kampane "Za rozmanitosť. Proti diskriminácii." je pokračovaním predošlých ročníkov ceny pre žurnalistické práce, ktoré prispeli k zvyšovaniu osvety o rozmanitosti spoločnosti a k odbúravaniu diskriminácie v zamestnaní. Ďalší ročník Novinárskej ceny EÚ sa začal vo februári a prihlásiť doň možno články zverejnené od 1. januára a 30. septembra 2007. Do súťaže sa môžu zapojiť žurnalisti zo všetkých 27 členských štátov únie. Informácie o súťaži a víťazné články za rok 2006 z každého členského štátu možno nájsť na internetovej stránke http://www.stop-discrimination.info.