19. 4. 2007

SLOVAK DIGITAL NEWS

SLOVAK DIGITAL NEWS
Digitálny zákon je nevyhnutné novelizovať, tvrdí to Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). Úrad upozorňuje, že pozmeňujúcimi návrhmi zmenený a schválený zákon o digitálnom vysielaní neumožní, aby Slovenská republika stihla do začiatku roka 2012 vypnúť analógové televízne vysielanie. Zákon okrem toho nadlho neumožní vstup novým terestricky šíreným televíznym staniciam na trh, konštatuje sa ďalej v vo vyhlásení, o ktorom informoval hovorca TÚ SR Roman Vavro. Zákon zároveň podľa úradu nezabráni uplatneniu finančných nárokov zo strany súčasných vysielateľov. TÚ SR pripomína, že už dávnejšie pripravil a predrokoval pracovný návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Návrh TÚ SR vychádzal z pôvodného návrhu zákona, pričom počítal s postupným začatím riadneho vysielania už v roku 2008, dodržaním termínu ukončenia analógového vysielania a podporoval rozvoj konkurencie a nových technológií pri zohľadnení práv doterajších analógových vysielateľov. Zákon je nevyhnutné bezodkladne novelizovať, v opačnom prípade zostane digitalizácia len na papieri, vyzýva úrad. Ako sa konštatuje vo vyhlásení TÚ SR, zákon umožňuje televíznym staniciam analógovo vysielať do konca roku 2011. Na druhej strane termín ukončenia analógového vysielania v SR je stanovený na koniec roku 2012. Európska únia pritom preferuje začiatok roku 2012. Tieto termíny sú podľa úradu zjavne v kolízii. "Zákon obmedzuje možnosť vstupu nových vysielateľov na televízny trh, lebo vytvorením jednej vrstvy bude priestor len pre existujúcich vysielateľov a aj to iba za určitých obmedzení," tvrdí predseda TÚ SR Branislav Máčaj. Až do konca roka 2011, keď na Slovensku nebude reálne uvedený do prevádzky ďalší multiplex, nebude môcť na trh vstúpiť nová televízna stanica. To neprospeje hospodárskej súťaži i záujmom spotrebiteľov. V súvislosti s paralelným vysielaním vysielatelia pravdepodobne budú žiadať úhradu nákladov spojených s paralelnou prevádzkou a zároveň nebudú motivovaní, aby skončili s analógovým vysielaním čo najskôr. "Už sa objavila požiadavka STV o zvýšenie koncesionárskych poplatkov o 50%, čo okrem iného jasne indikuje jej neschopnosť reálne prevádzkovať celý verejnoprávny multiplex. Predpokladáme, že ďalšie finančné požiadavky nastolia aj súkromný vysielatelia," konštatuje TÚ SR. Súkromní vysielatelia majú analógové licencie platné do roku 2019. Podľa TÚ SR to môže viesť k tomu, že tým "budú argumentovať po celý čas prechodného obdobia do konca roka 2011 pri uplatňovaní rôznych nárokov napr. požiadavke na financovanie paralelného vysielanie kedykoľvek im to príde vhod a to bez ohľadu na uvedené prechodné obdobie." Podľa Máčaja z tohto hľadiska nie je prechodné obdobie do roku 2011 riešením vo vzťahu k licenciám vysielateľov, ale iba odsúvaním problému s výrazne negatívnymi dopadmi na celý proces digitalizácie.