28. 6. 2007

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
"Ministerstvo kultúry SR rešpektuje prezumpciu neviny a zároveň rozlišuje medzi podaním trestného oznámenia a vznesením obvinenia," uvádza sa to v oficiálnej reakcii MK SR na informácie o tom, že Slovenský rozhlas v stredu doručil na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na bývalú štatutárnu zástupkyňu SRo Hildu G. Stanovisko poskytol hovorca MK SR Jozef Bednár. Hilda Gajdošová. je generálna riaditeľka sekcie ekonomiky ministerstva kultúry. Ako v stredajšej besede SRo Z prvej ruky uviedla generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková, urobili tak v súvislosti s druhou realizačnou zmluvou, ktorá bola medzi SRo a BSP Lawyer Partners (LP) údajne uzavretá v januári 2006. "Pravdepodobne mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a aj k ďalším trestným činom," uviedla Zemková. Kauza medzi SRo a spoločnosťou BSP LP, dnes už LP, sa v súčasnosti rieši na súde. Podľa Zemkovej, sa začala 15. júla 2005, kedy bola uzavretá rámcová zmluva so spoločnosťou BSP LP. Následne 20. septembra 2005 bola uzatvorená realizačná zmluva č. 1., ktorou bolo odstúpených 265-tisíc pohľadávok v celkovej výške 91 miliónov korún. Údajne v januári 2006 bola uzatvorená realizačná zmluva číslo 2, ktorou bolo postúpených ďalších 90-tisíc pohľadávok v celkovej výške 14 miliónov korún. Rozhlas vlani, po nástupe nového vedenia, začal so spoločnosťou BSP LP rokovať o skončení zmluvy. Spoločnosť žiadala od SRo približne 145 miliónov korún za spätné odkúpenie pohľadávok, čo rozhlas neakceptoval. V súlade s odporúčaniami Okresnej prokuratúry Bratislava 1 začal rozhlas konať a 10. októbra 2006 odstúpil od rámcovej zmluvy, čo spoločnosť BSP LP neakceptovala. "Nám neostávalo nič iné, ako podať 12. októbra 2006 žalobu o určenie absolútnej neplatnosti rámcovej zmluvy, realizačnej zmluvy číslo 1 a realizačnej zmluvy číslo 2," uviedla v diskusii Zemková. Vedenie SRo bolo a je totiž presvedčené, že tieto zmluvy boli uzavreté v rozpore so zákonmi o koncesionárskych poplatkoch, o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, o SRo a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Súd robí kroky, aby v kauze otvoril prvé pojednávanie, ktoré už podľa Zemkovej bolo vytýčené, nemá však o tom ešte oficiálnu informáciu.