26. 6. 2007

SFTA News

SFTA News
Slovenská filmová a televízna akadémia si zvolila nových zástupcov. Prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) v pondelok v Bratislave na svojom prvom zasadnutí v novom zložení zvolilo oficiálnych zástupcov. Prezidentkou SFTA sa stala Emília Vášáryová, ktorá nahradila Zuzanu Gindl-Tatárovú, viceprezidentmi Juraj Nvota a Zuzana Mistríková, ktorá bola zároveň poverená vedením sekretariátu akadémie. Najdôležitejšími úlohami SFTA pre tento rok je príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti, ktorá sa bude po prvýkrát udeľovať v štandardnom termíne na jar roku 2008 za obdobie rokov 2006 - 2007. Dôležitou je tiež príprava odborných reflexií venovaných pätnástim rokom existencie samostatného slovenského hraného filmu, dokumentárneho filmu a animovaného filmu. Snahou SFTA pod novým vedením je zohrať aktívnu úlohu v riešení problémov slovenskej kinematografie, pri propagovaní a popularizovaní slovenského filmu a pri podpore spolupráce slovenských filmových tvorcov v rámci stredoeurópskeho regiónu i celej Európy. Členmi prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v súčasnosti sú: Milan Balog, Peter Dubecký, Peter Jaroš, Marek Leščák, Peter Michalovič, Zuzana Mistríková, Juraj Nvota, Emília Vášáryová a Ivana Zajacová. SFTA je verejnoprospešná záujmová organizácia, ktorá združuje významné osobnosti slovenskej audiovizuálnej kultúry. Jej cieľom je aktívne pomáhať rozvoju duchovných hodnôt, podieľať sa na vytváraní systémového prostredia pre stabilizáciu slovenskej audiovizuálnej scény, podporovať kultúrne aktivity spojené s filmom a zaštítiť prezentáciu slovenskej audiovizuálnej kultúry doma i v zahraničí. Je bezprostredným partnerom obdobných organizácii a inštitúcii v zahraničí, predovšetkým Európskej filmovej akadémie, rovnako ako Americkej filmovej akadémie a ďalších. Je usporiadateľom výročných prehliadok slovenskej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby, ako aj zakladateľom a garantom Národnej filmovej ceny Slnko v sieti, ktorý je slovenskou obdobou napríklad Českého leva udeľovaného Českou filmovou a televíznou akadémiou. V spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí nominuje slovenský film na Európske filmové ceny a Cenu americkej filmovej akadémie Oscar za najlepší neanglicky hovorený film.