28. 6. 2007

A to ešte nevie, že rozhlas v septenbri vypnú...

A to ešte nevie, že rozhlas v septembri vypnú..
Likvidáciu vysielacích okruhov nepovažuje minister kultúry Marek Maďarič za riešenie finančných problémov Slovenského rozhlasu . Povedal to v rámci dnešnej parlamentnej hodiny otázok. Poslanec SMK Iván Farkas sa Maďariča opýtal, či vyhlásenie premiéra o zachovaní statusu quo v oblasti menšín bude platiť aj pre vysielanie SRo pre národnostné menšiny. Poukázal na chýbajúce financie na udržanie vysielania Rádia Patria na stredných vlnách (SV). Vysielanie v pásme SV je podľa Maďariča služba poslucháčom Slovenska, čiže platiteľom koncesionárskych poplatkov, z čoho podľa ministra vyplýva, že má byť uhradené z nich a nie zo štátneho rozpočtu. "V opačnom prípade by bola predmetná služba platená občanmi dvakrát - z rozpočtu i z poplatkov," dodal Maďarič. Minister uviedol, že sa o rozhodnutí generálnej riaditeľky SRo vypovedať bez vedomia Rozhlasovej rady (RoRa) zmluvu o zabezpečení vysielania na stredných vlnách dozvedel až z médií. "Likvidáciu existujúcej štruktúry vysielacích okruhov a opakované prerozdeľovanie vysielacích frekvencií nepovažujem za vecne odôvodnené riešenie finančných problémov SRo," povedal Maďarič s tým, že vedenie SRo so súhlasom RoRa "neuvážene sústredilo práve vysielanie pre národnostné a etnické menšiny na vysielanie prostredníctvom SV". "Dúfam, že prijímané rozhodnutia SRo v spolupráci s RoRa povedú k zvýšeniu kvality vysielania a prípadná redukcia rozsahu verejnej služby v oblasti rozhlasového vysielania bude odstránená," povedal Maďarič s tým, že je len na vedení SRo a RoRa, aby SRo vykonával a plnil všetky činnosti tak, ako to ustanovuje zákon. Ministerstvo podľa neho pripraví nové legislatívne podmienky na vysielanie verejnoprávnych médií, je však podľa neho na vedení týchto inštitúcií, ako napĺňajú svoje poslanie ako služby verejnosti. "Musím povedať, že v súčasnosti veľká časť verejnosti a stálych poslucháčov SRo vyjadruje skôr nespokojnosť s napĺňaním tohto poslania," dodal Maďarič.