26. 3. 2008

H. uber alles

H. uber alles
Rádiomédia už nefunguje, ale Supermedia s.r.o, Topoľová 26/2 ,Nová Dubnica 018 51 áno.
A kto je to konateľom ? Nuž- bývalý riaditeľ Rádia Dúha Ivan Kováčik ,Bratislavská 135/57 ,Trenčín - Zlatovce 911 05 . Že je mŕtvy od 21. februára ? Nevadí. A kde je konateľ Rádiomédie Gabriel Fazekaš ? Vo Willmingtone ? Zlé jazyky hovoria, že tento údajný biely kôň tam nie je. a ešte horšie jazyky tvrdia, že pochybujú o tom, či je nažive. H. rieši všetko. Údajne aj úspešné zdržiavanie rozhodnutia Najvyššieho súdu . Rada pre vysielanie a retransmnisiu ešte v apríli odňala licenciu prevádzkovateľovi vysielania z dôvodu nedodržania zákonných podmienok pri prevode vlastníckych podielov. Vysielateľ sa voči tomuto kroku odvolal na Najvyšší súd. Ten však vo veci zatiaľ nerozhodol. Takmer rok.
Dobrá otázka na JUDr. Milana Karabína :
Je H. viac ako právo ?
Daňové úrady si to o Rádiomédii ani Supermedii nemyslia.