2. 7. 2008

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWS
Záznam, na ktorý má exkluzívne vysielacie právo niektorý z vysielateľov, bude môcť iná televízia použiť viackrát. Predpokladá to novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú dnes schválil parlament. Podľa súčasne platnej právnej normy môže byť takýto príspevok odvysielaný iba raz a jeho dĺžka nesmie presiahnuť tri minúty. Po novom sa takýto záznam skráti na 90 sekúnd, ale bude sa môcť vysielať opakovane. Príspevok bude možné odvysielať opakovane v priebehu 24 hodín výhradne v spravodajských blokoch. Predkladateľ novely Ján Senko (Smer-SD) to odôvodňuje zásahom do výhradných práv vysielateľa, ktorý na ich nadobudnutie mohol vynaložiť značné finančné prostriedky. Poslanci podporili aj pozmeňujúci návrh poslankyne za ĽS-HZDS Kataríny Tóthovej, podľa ktorej Rada pre vysielanie a retransmisiu uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak elektronické médiá porušia ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudskosti.
Copyright © TASR 2008