6. 8. 2008

Po dvadsaťjeden a šiestich dńoch....

Po dvadsaťjeden a šiestich dňoch....
V súvislosti s prípravou vysielania nového športového programu Slovenskej televízie Trojka došlo 15. júla 2008 rozhodnutím generálneho riaditeľa STV Štefana Nižňanského k zmene v organizačnej štruktúre STV. Namiesto doterajšej Hlavnej redakcie spravodajstva, publicistiky a športu (HRSPŠ) boli zriadené Hlavná redakcia spravodajstva a publicistiky (HRSP) so šéfredaktorom Ján Šmihulom a Hlavná redakcia športu (HRŠ) so šéfredaktorom Gabrielom Kollárom a vedúcim redakcie Jaroslavom Šišolákom.
Generálny riaditeľ Slovenskej televízie Mgr. Štefan Nižňanský vymenoval do funkcie vedúcej Útvaru komunikácie s účinnosťou od 1. augusta 2008 pani Martinu Brychtovú, MBA. Martina Brychtová (33 rokov) je absolventkou Vysokej školy managementu (predtým City University Bratislava). V médiách začala pracovať už počas vysokej školy. V rokoch 1998 až 2000 pracovala v TV Luna, a.s. na obchodnom oddelení. Od septembra 2000 do augusta 2006 bola výkonnou riaditeľkou a konateľkou spoločnosti Media Mix, s.r.o, ktorá zastrešovala všetky obchodné a marketingové aktivity pre Rádio OKEY a obchodne spolupracovala s produkčným domom FORZA na všetkých jeho významných projektoch ako Divadlo L+S, MISS Slovensko a ďalšie. V tomto období od novembra 2003 do septembra 2006 bola zároveň členkou dozornej rady Rádia OKEY. Počas rokov 2005 a 2006 zároveň paralelne pôsobila v mediálnej agentúre N3 media, s.r.o. ako výkonná riaditeľka spoločnosti a konateľka a fullservisovej reklamnej agentúry Escape, s.r.o. Od októbra 2006 až do júla 2008 bola spolumajiteľkou a konateľkou eventovej reklamnej agentúry Cosmopolit Events, s.r.o.