9. 8. 2008

Prvé čísla TROJKY

Prvé čísla TROJKY
Celodenný priemer : Share - 0,8 % , Rating -0,1 %
Primetime priemer: Share - 0,5 % , Rating - 0,2 %