27. 10. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Celkom 15 spoločností sa uchádza o 26 terestriálnych frekvencií na rozhlasové vysielanie, ktoré v jesennom výberovom konaní vyhlásila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Z nich iba dvaja žiadatelia v mediálnej oblasti doteraz nepôsobili. O frekvenciu 89,1 MHz Trenčín, uvoľnenú po zaniknutom Rádiu Dúha, má záujem až 11 žiadateľov, o frekvenciu 104,2 MHz Žilina (rovnako po Rádiu Dúha) sa uchádza osem žiadateľov. RVR zaradila do zoznamu frekvencií k nadchádzajúcemu licenčnému konaniu aj 13 frekvencií multiregionálneho rádia Okey a sedem frekvencií rádia Hit FM. Týmto plní ustanovenie zákona o vysielaní, keď licenciu možno predĺžiť iba raz a obe rádiá ju už predĺženú mali. V tomto prípade začne RVR konanie o udelenie licencie najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby. Obe rádiá budú na týchto frekvenciách vysielať naďalej až do termínu platnosti licencie v roku 2010. Obe spoločnosti - Okey Rádio, a.s. a Spinoza s.r.o. - žiadosti opäť podali. Pri ženevskej frekvencii 95,2 MHz Nitra to bude repríza minuloročného súboja vysielateľov Rádia Okey a Jemných melódií. Ich konkurentom bude verejnoprávny Slovenský rozhlas, ktorý podal žiadosť na všetky v zozname uvedené frekvencie. Licenčné konanie vyhlásila RVR 29. septembra, termín podania žiadostí bol určený do 17. októbra. Verejné vypočutie všetkých žiadateľov sa uskutoční 13. novembra a po jeho skončení rozhodne rada o nových, prípadne staronových držiteľoch licencií.
Copyright © TASR 2008