28. 10. 2008

STV NEWS

STV NEWS
Nosnou reláciou k 90. výročiu vzniku Prvej Československej republiky vo vysielaní Slovenskej televízie bude dokumentárny film Rok 1918 - ilúzie a skutočnosť, ktorým uzatvára STV cyklus Magická osmička. Odvysiela ho na Dvojke 28. 10. 2008 o 20.05 h. Dokument s názvom Rok 1918 - ilúzie a skutočnosť je štvrtou, poslednou časťou Magickej osmičky. Dramaturg Peter Ďureje, scenáristi Dušan Kováč a Marcela Plítková, ktorá je súčasne režisérkou, prinášajú novú interpretáciu faktov o zahraničnej a domácej politickej situácii na Slovensku a v Čechách. Kým česká politická reprezentácia na čele s T. G. Masarykom a E. Benešom mala v otázke vzniku spoločného štátu jasno, na Slovensku bola situácia odlišná. Je paradoxom, že už 28. októbra 1918 bola republika vyhlásená, o čom sa na Slovensku nevedelo a stretnutie slovenských politických predstaviteľov bolo zvolané až na 30. október 1918. Časť z nich inklinovala k myšlienke zachovania celistvosti Uhorska pri autonómnom postavení Slovenska, skupina na čele s M. R. Štefánikom a V. Šrobárom sa hlásila k myšlienke spoločného štátu Čechov a Slovákov... Film otvára mnohé problémy a núti diváka urobiť si vlastný obraz o historickom dátume. Tvorcovia sa pokúsili priblížiť a vysvetliť fakty, ktoré boli až donedávna opomínané, zámerne skresľované a zamlčované. Napríklad podiel M. R. Štefánika pri založení spoločného štátu. Samozrejme, chýbať nebudú ani informácie o aktivitách slovenských emigrantov v USA, ktorí presvedčili prezidenta Wilsona, aby zavrhol myšlienku zachovania Uhorska. Výročiu vzniku 1. ČSR sa STV bude venovať aj v spravodajských reláciách: na utorok 28.10.2008 pripravujeme monotematické vydanie Správ a komentárov (21.30 h). K téme bude moderátorka Marta Jančkárová v štúdiu diskutovať s Milanom Zemkom z Historického ústavu SAV, prostredníctvom telemostu naživo s Josefom Harnom z Historického ústavu Akadémie vied ČR v Prahe a napokon svoje postoje k historickej udalosti bude prezentovať veľvyslanec Francúzskej republiky J. E. Henry Cuny.