30. 10. 2008

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia odvysiela vo štvrtok 30. októbra o 22.05 h na Dvojke diskusnú reláciu Večer na tému: Ako ďalej slovenské diaľnice? Do konca tohto roka by malo mať Slovensko okolo 400 kilometrov týchto komunikácií. Je to veľa alebo málo? Principiálnou otázkou ale zostáva najmä zdroj financovania. Sú PPP projekty jediným riešením? Aká je a bude u nás situácia pri výstavbe diaľnic? Hostia: Ing. Igor Choma, splnomocnenec vlády SR pre urýchlenie výstavby diaľnic a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Ing. Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného, Žilina Ing. Peter Chovanec, Asociácia PPP Mgr. Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ a občiansky aktivista Doc. Ing. Katarína Bačová, PhD., Katedra dopravných stavieb SF STU Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, Právnická fakulta UK. Reláciu pripravuje a moderuje Jozef Hübel.