15. 1. 2009

FOND HĽADÁ ĽUDÍ

FOND HĽADÁ ĽUDÍ
Minister kultúry Marek Maďarič od dnes prijíma návrhy na členov Rady Audiovizuálneho fondu. Návrhy je potrebné doručiť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky poštou alebo osobne do podateľne s vlastnoručným podpisom navrhovateľa, resp. osoby oprávnenej za navrhovateľa konať do 20. februára 2009 v uzatvorenej obálke s označením „Návrh na člena Rady Audiovizuálneho fondu“. Informovalo o tom ministerstvo kultúry s tým, že kompletný text výzvy je k dispozícii na webovej stránke rezortu www.culture.gov.sk. Zákon o Audiovizuálnom fonde nadobudol účinnosť 1. januára. Štatutárnym orgánom Audiovizuálneho fondu je rada, ktorá má deväť členov. Tých vymenuje minister kultúry najneskôr do 31. marca 2009 na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii v Slovenskej republike. Audiovizuálny fond by mal podporiť rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Financovaný bude zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od používateľov audiovizuálnych diel.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.