15. 1. 2009

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia odvysiela dnes o 22.05 h na Dvojke diskusnú reláciu Večer na tému... aktuálne venovanú momentálne najdiskutovanejším otázkam energetickej krízy na Slovensku. Slovensko sa dostalo do situácie, ktorú možno nazvať kritickou. Ôsmy regulačný stupeň pri odbere zemného plynu pre veľkých odberateľov je existenčnou hrozbou nielen pre veľké podniky, ale nepriamo aj pre obyvateľstvo. Aj preto vláda rozhodla o možnom opätovnom oživení odstaveného bloku V1 v Jaslovských Bohuniciach. Pozvanie do relácie prijali: - Ľubomír Jahnátek, minister hospodárstva SR, - Tibor Mikuš, prezident Slovenského jadrového fóra, - Miroslav Mečár, dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, - Miroslav Kučera, expert Združenia priemyselných odberateľov energie, - Ján Klepáč, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu, - Karel Hirman, nezávislý energetický analytik. V relácii sa bude diskutovať najmä o týchto závažných otázkach: Aká je naša reálna situácia so zásobami plynu? Aké možnosti máme v čo najrýchlejšej diverzifikácii zdrojov z iných ako ruských kapacít? Kde je podhubie vzniku takýchto krízových situácií? Nakoľko budeme musieť prehodnotiť nedávno prijatú Stratégiu energetickej bezpečnosti Slovenska? Neberieme na seba príliš veľké riziko zo spustenia už odstavených blokov V1 vytvorením precedensu pre iné členské krajiny EÚ? Ako môže plynová kríza ovplyvniť celú našu ekonomiku? Kto bude kompenzovať vzniknuté škody? Ako bude vyzerať energetická politika krajiny v najbližších mesiacoch a rokoch po tejto nepríjemnej skúsenosti s monopolným dodávateľom energetických zdrojov z Ruska? Večer na tému: Energetická kríza moderuje Jozef Hübel.