12. 1. 2009

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Do 30. januára by mal Slovenský syndikát novinárov (SSN) stihnúť podať projekt na čerpanie eurofondov, ak chce, aby aj tie čiastočne kryli obnovu Domu novinárov na bratislavskom Župnom námestí, v ktorom sídli. Komplexná rekonštrukcia je stále len vo fáze vízie. Jej cieľom je to, aby budova získala súčasné štandardy vybavenia a aby vyhovovala nielen SSN, ale aj Akadémii médií zastrešenej Slovensko-rakúskym multimediálnym centrom. Akadémia sa venuje vzdelávaniu a výskumu v žurnalistike a v Dome novinárov organizuje tlačové podujatia, kurzy, konferencie, prednášky a neformálne besedy. S víziou obnovy Domu novinárov prišiel SSN na svojom zasadnutí 28. októbra 2008. Tá má predbežne stáť 692.508 eur (20,86 milióna Sk), ráta s komplexnou obnovou budovy a jej finančné krytie je viaczdrojové. Okrem eurofondov by sa mali použiť vlastné zdroje SSN a projekt by mohol byť spolufinancovaný aj zo strany partnera - nájomníka reštaurácie v objekte. SSN však musí rátať s tým, že si na časť nákladov požičia z banky. Hrubý náčrt je 700.000 eur, podrobný rozpočet bude súčasťou projektovej dokumentácie, uviedla pre TASR predsedníčka SSN Zuzana Krútka. Ak bude projekt obnovy definitívne schválený, ešte v tomto roku by sa malo začať so stavebnými prácami. Tie by sa mali dokončiť v roku 2010. Dom novinárov je viac ako 60-ročná pamiatkovo chránená budova, ktorú naprojektoval architekt Emil Belluš. Podpísal sa na nej čas a treba obnoviť nielen vzhľad, ale aj inžinierske siete, tvrdí SSN.
Copyright © TASR 2009