29. 8. 2009

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia pri príležitosti 65. výročia Slovenského národného povstania uvedie v sobotu na Dvojke o 20.05 h premiéru nového dokumentu o tŕnistej ceste k slobode a demokracii a jej vyvrcholenie v SNP. Dokument s názvom Slovenské národné povstanie 1944, ktorého režisérom a zároveň aj autorom scenára je Dušan Hudec, je autentickou výpoveďou účastníkov povstania, pričom vo filme účinkujú mnohí, ešte žijúci slovenskí povstaleckí vojaci, partizáni, vrátane francúzskych. Zároveň sme v dokumente sledovali aj osudy hlavných aktérov Povstania – generálov Goliána a Viesta, Čatloša a Malára....Tento 90-minútový dokument vznikol v koprodukcii STV s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a nakrúcal sa po celom Slovensku."SNP bolo skúškou, previerkou duchovnej a morálnej zrelosti národa, jeho túžby bojovať za slobodu a obetovať jej to najcennejšie. A to bolo nesmierne dôležité pre kryštalizáciu etosu národa, pretože Slováci, ako ukázal tok času, ním získali určitú potrebnú hrdosť, hrdosť postaviť sa proti násiliu aj za cenu straty tisícov životov. Len tak si môžeme vážiť svoju minulosť, obete, ale zároveň si klásť veľa otázok. A preto zámerom dokumentu nie je podávať jednostranné hodnotenia, ale neustále sa pýtať a hľadať pravdu," prezradil o dokumente jeho dramaturg, PaedDr. Peter Ďureje.